Webtoegankelijkheidsverklaring


Ons Onderdak streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, volgens het Bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op onze website.
 

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op. 

Deze website voldoet slechts gedeeltelijk aan WCAG 2.1 niveau AA.
 

Niet-toegankelijke inhoud

Ons Onderdak doet zijn uiterste best om zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. We slagen hierin niet voor de volle 100 %.
We werken aan een nieuwe website.
 

Contact

Vragen over onze website of suggesties voor onze website mogen bezorgd worden via info@onsonderdak.be of via 057 219 220.
 

Handhavingsprocedure

Bent u ontevreden over onze website, dan kan u een klacht indienen bij onze klachtenbehandelaar Isabelle Meersseman