Huurprijs 2020

 

 

Hoe wordt de huurprijs berekend?


Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en je woning.
De Vlaamse Regering wijzigt op 1 januari 2020 de huurprijsberekening.
Je leest in deze nota over de veranderingen.
 

Wat verandert er op 1 januari 2020?


Er zijn drie elementen die wijzigen:

  1. Voor een energiezuinige woning betaal je een energietoeslag, de zogenaamde energiecorrectie
  2. De marktwaarde van jouw woning bepalen we op basis van een nieuwe schatting
  3. De manier om jouw inkomen vast te leggen, wijzigt

 

Energiecorrectie

Als Ons Onderdak, extra geld heeft geïnvesteerd om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en/of warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder zou verbruiken door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde.

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is deze toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.
 

Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.

Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woning aan de hand van een nieuw schattingsinstrument, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers en het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.
 

Bepalen van het inkomen

Vanaf 1 januari 2020 houden we rekening met het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden. Enkel het inkomen van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten, tellen we niet mee.

Daarnaast kijken we vanaf 1 januari 2020 naar wat je verdiende in het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. Dat noemen we het referentie-inkomen.  Pas op: dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar.

Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.
 

Wat verandert er niet?


Als jij en jouw gezin meer verdienen dan de inkomensgrenzen, dan betaal je een iets hoger aandeel. Deze solidariteitsbijdrage blijft behouden.

Jouw inkomen bepaalt niet alleen jouw huurprijs. Soms heb je ook recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Deze kortingen van vroeger blijven bestaan.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning. Ook dit verandert niet.
 

Vragen?

Contacteer ons via info@onsonderdak.be of via 057/219.220.


 

Huurlasten 2020


In de huur dat je maandelijks betaalt, zit een stukje huurlast. Ons Onderdak heeft verschillende kosten, o.a. voor het onderhoud en het verbruik van elektriciteit en water in de gemene delen. Deze kosten worden als huurlast doorgerekend aan de huurders.

De algemene kosten (brandverzekering, onderhoud centrale verwarming en boilers) worden over alle huurders verdeeld.
Hieronder staan de verschillende soorten kosten (of huurlasten) met daarbij een woordje uitleg.

 

Groenonderhoud

Dit zijn kosten gemaakt voor het onderhoud van gemeenschappelijke tuinen en/of het groen rond de woongelegenheden (onder andere groendaken). Hiervoor komen verschillende onderhoudsfirma’s regelmatig langs. Kosten voor groenonderhoud worden slechts doorgerekend aan huurders die er genot van hebben (bv. gemeenschappelijke tuin).

 

Reiniging/schoonmaak

Ons Onderdak heeft drie poetsvrouwen in dienst. Zij poetsen de gemene delen van appartementen. De kosten van deze medewerkers zijn berekend op de werkelijke kost per jaar. De gewerkte uren per week worden gelijk verdeeld onder de huurders van de appartementen. In sommige gebouwen wordt er gewerkt met externe poetsfirma’s.  

 

Onderhoud centrale verwarming en boilers

In 2012 werd een nieuw onderhoudscontract bij de firma Six aangegaan. Deze firma staat in voor het onderhoud van het sanitair, centrale verwarming, elektriciteit en boilers van de woongelegenheden.

De kost van dit onderhoudscontract wordt niet volledig doorgerekend, 74,09 % is ten laste van de huurders van de woongelegenheden die opgenomen zijn in het contract.

Voor 2020 is dit 14,31 euro/maand.

 

Afstand van verhaal (huurdersaansprakelijkheid in brandverzekering)

Als een goede huisvader neemt Ons Onderdak voor elke woongelegenheid een brandverzekering. Als huurder betaal je hier een stukje van.
De verzekeringsmaatschappij berekent het bedrag voor elke woongelegenheid.

 

Onderhoud van de liften

Dit zijn de kosten voor het gewone onderhoud en de controle van de liften, het groot onderhoud is hier niet inbegrepen. De totale kost hiervan werd verdeeld over de gebruikers van de liften.

 

Water

Per appartementsgebouw zijn er kosten van water voor de reiniging van de algemene delen en voor de brandkraan. De laatste afrekeningen worden gebruikt om de kost door te rekenen voor het volgende jaar.

 

Opname tellers verwarming

In residentie Molenwal wordt de verwarming met gas door Ons Onderdak betaald. Voor het opnemen van de metertellers, komt een medewerker van Ons Onderdak langs om de meterstanden in te lezen. De kosten voor deze dienstverlening worden volledig doorgerekend aan de huurders. Voor 2020 is dit voor elke huurder van deze woongelegenheid 0,29 euro/maand.

 

Elektriciteit

De kosten voor elektriciteit voor de lichten in de gang, voor de lift, enz. vallen onder deze rubriek. De berekeningen gebeuren volgens de laatste afrekeningen per gebouw.

 

Ophalen van afval

Er worden afvalcontainers geplaatst in Molenwal. Deze worden gebruikt door de huurders van Molenwal en van de Collie. Voor 2020 betaalt elke huurder van deze woongelegenheden 9,92 euro/maand.

 

Glazenwasser

De ramen in Molenwal en het Houten Paard worden regelmatig door een firma gewassen.
De werkelijke kosten van 2018 werd in rekening gebracht voor de huurlast van 2020.

 

Nazicht brandblusapparaten

De kosten voor het nazien van de brandblusapparaten worden doorgerekend. Dit gebeurt ook volgens de werkelijke kost van 2018.

 

Als je hierover vragen hebt, laat niet na ons te contacteren. Contacteer Ons Onderdak per e-mail info@onsonderdak.be, telefonisch: 057/219.220 of kom langs. Je kan elke werkdag langskomen in de voormiddag tussen 8u30 en 12u en elke dinsdagmiddag tussen 16u en 18u15.

 

Presenatie infomoment nieuwe huurprijs 2020 op 17/12/2019

Hieronder kunt u op het rode icoontje klikken om de presentatie met uitleg over de nieuwe huurprijs 2020 te bekijken.
Eventjes geduld na het klikken aub tot de presentatie volledig geladen is.