Personeel

Directie
Peter Pillen

Directiesecretariaat > info@onsonderdak.be
Liesbet Blanckaert

Verkoop en kredietverlening > verkoop@onsonderdak.be
Isabelle Meersseman - inschrijving koopprojecten
Diederick Verstraete - verkoop
Ine Vandenberghe - kredietverlening

Technische dienst > technischedienst@onsonderdak.be
Manager patrimonium - projecten: Tim Fastré
Hoofd technische dienst - architect: Eric Neels
Bouwtechnisch medewerker: Wim Delanghe
Projectcoördinatoren: Kitty Clauw en Isabelle Meersseman
Diensthoofd nazorg-verhuur: Linda Strumane
Nazorg-verhuur: Isabelle Meersseman
Technisch medewerkers: Filip Uzeel en Gino Matton
Onderhoudsmedewerkers: Mariet Rapaevna Islamova en Nelly Coffyn

Onthaal
Joyce Deceuninck
Eveline Ferrest

Huurdersadministratie
Griet Deschildre
Ine Vandenberghe

Sociale dienst
Diensthoofd verhuur: Martine Vangansbeke
Woonbegeleiding - huurachterstallen: Nancy Vandenbulcke
Bewonersparticipatie: Jan Vermeulen
Diensthoofd nazorg-verhuur: Linda Strumane

Klachtenbehandeling
Isabelle Meersseman

Boekhouding
Hoofd financiële dienst: Diederick Verstraete
Boekhoudmedewerker: Mieke Vandecandelaere

Personeelsdienst
Diensthoofd personeel: Ine Vandenberghe
Administratie: Liesbet Blanckaert

Juridische dienst
Ine Vandenberghe